Farkımız

Vergi politikalarını oluşturan ve yöneten birimler ve karar organları ile mükellef arasında köprü olmak. Toplumdaki tüm tarafların temsil edildiği bir sosyal mutabakat ve uzlaşma platformu olmak. Uzmanlaşmış bir düşünce kuruluşu olmak. Kamu yönetiminin güven duyduğu ve yakın çalıştığı bir kurum olmak. Kamu yönetimi kalitesinin yükselmesi ve veriminin artmasına katkı amacıyla, tüm kamu birimlerinin örnek alacağı bir model oluşturmak. Herhangi bir çıkar grubuna bağlı olmamak. .