Genel Kurul

Vergi Konseyinin 131 inci Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi.

Vergi Konseyi’nin 131’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan  2018 de Ankara’da gerçekleşti. Vergi kanunlarının yeniden yazımı ve yapılandırılması çalışmaları kapsamında  Vergi Usul Kanunu  ile ilgili olarak beş çalışma grubunca hazırlanan raporlar görüşüldü.

Vergi Konseyinin 130 uncu Genel Kurulu Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Vergi Konseyinin, 13 Ekim 2017 tarih ve 30209 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik değişikliği sonrası yeni yapısıyla ilk Genel Kurulu Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın katılımıyla 1 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Vergi Konseyinin Onursal Başkanı Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul; Konsey Başkanı ve Konseyin doğal üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kesiminin temsilci üyeleri ile 20 seçilmiş üyenin katılımıyla icra edildi.

İki bölümden oluşan Genel Kurulun ilk bölümünde Sayın AĞBAL basın mensuplarına Konseyin yeni yapısı ve Konseyden beklentiler hakkında açıklamalarda bulundu. İkinci bölümde ise Konseyin 2018 yılı çalışma programı değerlendirildi.

Vergi Konseyi Yeni Dönem Sunum 2018