Temel Değerlerimiz

  • Ülkemizin çıkarlarını ve toplumsal yararı gözetim
  • Ulusal ve uluslararası gelişme ve değişimlere duyarlılık
  • Etik değerlere bağlılık
  • Tarafsızlık ve bağımsızlık
  • Güvenilirlik ve saygınlık
  • Ortak akla saygılı, katılımcı ve sonuç odaklı çalışma kültürü