Vergi Konseyi Üyeleri

Vergi Konseyi’nde üç grup üye vardır:

  • Doğal Üyeler
  • Temsilci Üyeler
  • Seçilmiş Üyeler

Doğal Üyeler: Maliye Müsteşarı,Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Gelir Politikaları Genel Müdürü ve Vergi Konseyi Genel Sekreteri’nden oluşur.

Temsilci Üyeler: Sivil Toplum Grupları ve Kamu Kesimi Temsilcilerinden oluşur.

Seçilmiş Üyeler: Ekonomi ve vergi ile ilgili alanda uzmanlık ve kariyer sahibi akademisyen ve uzmanlardan oluşur.